På statskanalen i går kveld var det et innslag om NAV. Innslaget levnet etaten liten ære, og synes å være vinklet mot å skape folkestøtte rundt en gruppe kvinner som i en tid har arbeidet med stoffet kvikksølv.

La oss få det ut av verden med en gang: Representasjonen fra NAV bar preg av å være uforberedt og taklet møtet med media dårlig.

Som ansatt i Arbeids- og velferdsetaten lærer man seg fort å være skeptisk til medias presentasjon av det offentlige. For eksempel ble det fremhevet i en svært negativ sammenheng (etter min oppfatning) at NAV lokalt bare kunne si nei, ikke ja. Dette ble presentert som noe spesielt, og selv satt jeg igjen med inntrykket at sånt var noe man kun gjorde på dette området. Sant? Nei, i ganske mange saksområder avgir NAV-kontoret kun en innstilling til enheten som skal fatte vedtak (som oftest NAV Forvaltning <fylke>). At NAV-kontoret kun kan si nei, ikke ja, er relativt vanlig.

Noe senere presenteres noe jeg sitter igjen med inntrykk av at er en mafia. En rekke sorte silhuetter med alder, utdannelse, og året de mottok sitt vitnemål (hva hindret journalistene i å finne bilder også? Hvorfor ikke Ibiza-bilder?). Vi blir fortalt at dette er Yrkessykdomskontoret. Dette er altså filmens "bad guys".

Journalistene går så rett i en felle enhver journalist burde se: Man blander objektets fremtoning med objektets kompetanse. Yup. NAV fremsto dårlig. Det konkluderte jeg med i annet avsnitt. Er det dermed sagt at NAV tar feil? Det ga ikke Brennpunkt noen holdepunkter for.

Det jeg så holdepunkter for var at NAVs vedtak var upopulære for de som ikke fikk medhold. Ikke akkurat så overraskende.

Det jeg så holdepunkter for var at Yrkessykdomskontorets saksbehandlere og leder ikke ønsket å møte media.  Ikke så rart, når man ser hvordan media behandlet direktøren som stilte. Si hva du vil, du overbeviser ikke meg om at det er god intervjuteknikk å avbryte intervjuobjektet midtveis i andre setning.

Min arbeidsgiver beskriver fremstillingen som "unyansert og tendensiøs". Og en anonym kollega av meg stiller spørsmål ved hvorvidt en av journalistene har en noe spesiell interesse i å få endret NAVs praksis.